Tachyony

Zázračné (ne)existující částice? 

Už jste někdy slyšeli o energii nulového bodu, která se pohybuje mnohem vyšší rychlostí, než je rychlost světla? Této energii se říká tachyon a mnozí tvrdí, že dokáže uzdravovat, rozšiřovat vědomí a měnit kvalitu života. Na wikipedii byste se ovšem dočetli, že se ještě stále jedná o hypotetickou, dosud neprokázanou částici, která ve svém pohybu přesahuje rychlost světla. 

 „Pojďme spolu nahlédnout přes rameno kvantovým fyzikům a podívejme se, jak jejich objevy od základů otřásají dosavadním materiálním obrazem světa,“ říká ve své knize Tachyon, klíč ke zdraví Dr. Andreas Jell, který je vyškolený v chiropraxi, přírodních léčebných metodách, akupunktuře a psychoterapii. Všechno, co se nachází v našem světě, podle Andrease Jella vibruje na určitých frekvencích, na jejichž základě jsme pak schopni vnímat rozdíly nejen mezi jednotlivými barvami a tóny, ale také mezi vším, co známe. „I ta nejtvrdší hmota, jako je například diamant, není nic jiného, než rej vibrací o určité frekvenci a tvaru. Všechny formy v našem vesmíru mají totiž jedno společné – pohybují se menší rychlostí, než je rychlost světla, a ta je tou hranicí, v jejímž rámci se odehrává naše stvoření,“ doplňuje Dr. Andreas Jell a vysvětluje, že právě tento počátek stvoření všech frekvencí a forem umísťují kvantoví fyzici do takzvaného Pole nulového bodu.

 

NĚCO, CO PŘESAHUJE NAŠE MYŠLENÍ?

 

„Toto pole nemá žádný tvar ani hranice, pohybuje se rychleji než světlo, je všude a současně, věčně přítomné v celém vesmíru, je nekonečné a nevyčerpatelné. Obsahuje v sobě veškerý potenciál dokonalého rozvoje našeho projeveného vesmíru.“  Různé duchovní tradice dávaly této energii různá jména, ale vždy upozorňovaly na to, že ji nelze zcela obsáhnout žádným jménem. „Podle našeho fyzikálně zaměřeného modelu to znamená, že žádná myšlenka, tedy frekvence pomalejší než světlo a tudíž omezená v prostoru a čase, nemůže zcela pochopit Pole nulového bodu, které je rychlejší než světlo,“ snaží se vysvětlit autor knihy. „Uvědomte si, že ani pojmy jako prána nebo čchi, nejsou srovnatelné s Polem nulového bodu, protože to jsou bez výjimky energie, které se projevují pouze v určitých frekvenčních pásmech,“ doplňuje. A jak je to s tachyonovou energií v praxi? Nyní vás seznámím s českou terapeutkou, která své pacienty léčí/ klienty provází v terapii s tachyony za použití alternativních metod právě tímto způsobem a její vlastní prožitek nám dovolí se podělit o svou zkušenost s  velmi zajímavými výsledky.

 ………………………………………………………

 

Na slovíčko:  k DANCE HROMKOVÉ 

 

Paní Dano, co si mám jako laik představit pod pojmem tachyon? 

 

Pro mne -Je to volná energie, čistá léčivá frekvence lásky, projev božství ve fyzikální rovině začleněný do vědeckého pojetí.  Pro mě je to uchopení energie do viditelné materiálové struktury, klíč k zářivému zdraví a cesta od chaosu do řádu. Je to nová / jedna z forem /forma holistického léčení.

 

Můžete mi přiblížit, na jakém principu mohou podle vás uzdravit člověka?

 

Z laického pohledu můžeme říci, že buňka, která je v disharmonii, žízní po energii a nepracuje tak, jak byla stvořena. Ve spojení s energií tachyonu dostává nový životní impuls, “nadechuje“ se a uzdravuje.  Jinými slovy, v chaosu díky tachyonům znovu vzniká řád, protože v těle zcela přirozeně spouští samouzdravovací procesy.

 

A jak se s nimi můžeme dostat do styku tak, aby měly uzdravující charakter?

 

Za pomocí různých předmětů a materiálů, které jsou nabity tachyony/ prošly  fyzikálním procesem tachyonizace /v takzvaných tachyonizačních komorách. Například disky, šálky, meditační přehozy, vložky do bot, bylinné kapky, šperky, podložky lze využít pro léčbu, harmonii a stanovení řádu pro fyzické tělo.  Nejvyšší účinnost vidím však na mobilních telefonech, kdy se odrušuje záření. Lze využít i na počítačích ! Doporučuji. Stačí nalepit malý disk na mobilní telefon a ochrana je zaručena.

 

Můžete mi to více přiblížit?

 

Pokusím se. Veškeré materiály, nejprve musí projít určitým fyzikálním procesem TACHYONIZACE ve speciálních přístrojích. Tento proces mění strukturu všech materiálů na submolekulární úrovni. Vytváří z nich energetickou neustálou anténu.

 

Jak dlouho takový proces trvá?

 

K této/Dle mého laického pohledu/  přeměně dojde v tachyonizačním přístroji asi za 14 dní. Přirozená molekulární struktura jakéhokoliv materiálu, který je vložíme do přístroje, se postupně přeměňuje na energeticky stálou anténu. Díky tomuto revolučnímu objevu máme dnes prostředky, nástroje či materiály, které již v 93 zemích světa mění kvalitu života lidí, zvířat a rostlin. Působení této energie lze vyfotografovat i Kiliarnovým přístrojem. Tyto fotografie už byly publikovány v mnoha knihách.

 

 

Pokud je to tak revoluční objev, proč o něm věda nemluví?

 

Neumím Vám odpovědět na tuto otázku, mám pouze vlastní zkušenost, nejsem odborník, lékař a ani fyzik. Studuji a praktikuji alternativní psychoterapie za přítomnosti tachyonizovaných materiálů. Jsou to pomocníci a nenahrazují stanovisko lékaře.

 

 

 

Je nějaká prokazatelná  účinnost, jsou nějaké důkazy? Probíhají nějaké konkrétní výzkumy?

 

Účinnost – prokazatelnost patentu USA. Vědečtí pracovníci od roku 1990 zkoumají a pracují, vyvíjí a tvoří. Celý tým pod vedením profesora Davida Wagnera, vynálezce.

 

 

 

Proč si myslíte, že oficiální medicína ještě využití tachyonizovaných materiálů nepřijala?

 

Pracuji pouze s vlastní zkušeností, jak to má oficiální medicína nevím.

 

Doba se už probouzí jiným směrem, stále více si uvědomujeme propojení těla, ducha a duše. Věřím, že se nám konečně podaří tento proces nastartovat a propojit jej i s klasickou medicínou. Kdy se to stane, je opět jen na nás. Některá farmaka už přestávají fungovat a lidé se čím dál více obrací na alternativní procesy. Začínají si více uvědomovat zodpovědnost za své zdraví. Moje maminka měla celá léta zakódován v sobě program, že když půjde za doktorem, tak on s tím něco udělá, protože je to jeho práce. Ono to ale přestalo fungovat a maminka musela hledat řešení jinde.především v sobě.

 

A jakou konkrétní zkušenost máte s tachyony vy sama?

 

Život mě zastavil, když mi před sedmi lety seslal úraz hlavy a poškození krční páteře. Měla jsem poměrně dlouhý čas na rozmyšlenou, co s tím budu dělat. Přemýšlela jsem a hledala, co za tím je, a tu příčinu jsem nakonec našla. Rozhodla jsem se změnit svůj postoj k životu a přijala zodpovědnost za to, co se mi stalo. Pak přišla kraniosakrální terapie a můj terapeut mi prozradil, že při léčení používá tachyony/ tachyonizované materiály/ a já se o ně zajímat víc. Úplně mě to nadchlo. Zkusila jsem je používat, výsledek se dostavil.

 

Takže jste účinky tachyonů pocítila na vlastní kůži…

 

Ano. Půl roku mi pak stačilo na to, abych rozpohybovala svoji páteř a vysvětlila své hlavě, že už se do ní zase vejde mnoho informací, a dokáže normálně fungovat. Trvalé následky, které jsem měla mít, se nekonaly. Jsem zdravá a neváhám to přisoudit právě tachyonům. Tachyony nesou největší díl v mém uzdravení spolu se změnou postoje, myšlení a rodinných programů.

 

Když se vrátím k tomu procesu „nabití“ /tachyonizace materiálů/tachyonovou energií, jaké předměty jsou k tomu vhodné?

 

Skoro všechny. Sama jsem si posílala do USA tachyonizovat své šperky. Můj řetízek sice nemohl projít procesem tachyonizace, ale náušnice, prstýnky a přívěsky ano. Naušnice mně propojují energeticky hemisféry, přívěšek pozitivně ovlivňuje štítnou žlázu a činnost brzlíku.

 

Zajímalo by mě, jestli je nabití toutoenergií trvalé nebo zda-li se energie z předmětů po nějaké době ztrácí?

 

Je to trvalý stav. Proces proměny je nezvratný a nezničitelný ve své přirozené formě, tyto předměty vám budou sloužit dlouhá léta.

 

Kolik by mě to stálo, kdybych si chtěla nechat nabít /tachyonizovat/nějaký svůj oblíbený předmět?

 

Cena je různá, záleží na velikosti a váze.  Pohybuje se od stovek až po tisíce. Jako uživateli se mi to zdálo před několika lety mnohem dražší./byla příjemně překvapena milou cenou. A jelikož je používám už sedmým rokem, a mám už zkušenosti s tím, jak pomáhají, tak mohu zodpovědně říci, že to, co mi přinesly do života, se nedá vynahradit penězi. Je to můj individuální názor a zkušenost.

 

Můžete mi popsat, jak tachyonová terapie probíhá? Dejme tomu, že bych měla astma a rozhodla bych se vás oslovit. Co by mě čekalo? 

 

Nejprve bychom si povídaly a hledaly spolu možnou příčinu vaší nemoci. Zkoumaly bychom obsah „dopisu, který nám přinesl pošťák“ jako doporučený dopis v podobě ASTMA. Pak bych vás uložila na terapeutické lehátko, obložené zářiči tachyonové energie, které jsou umístěny pod lehátkem. Zkoumaly Vaše názory, postoje a myšlenky související s daným problémem. Dívaly se pravdě do očí a pak už je na vás, zda transformujete proces na jinou kvalitu. Já Vás jen provedu.

 

A jak takové zářiče vypadají?

 

Například to Jsou to speciálně broušené krystaly, které nám dodávají energii potřebnou k nastartování samoléčebného procesu. Postižené místo na těle pak ještě mažu tachyonizovaným přípravkem pro vnější užití. Pak si s klientem povídám přes tělesný obraz s poškozenou oblastí, který společně změníme a přenastavíme do jiné roviny a úrovně. Při terapii ještě klient pobývá v tzv. „Řece života“, kdy jej nechám 21 minut relaxovat na energeticky nabitém terapeutickém /v energetickém poli energie tachyonu/lehátku, které působí nejen na fyzické tělo, ale i na jemněhmotná těla, která slaďuje a uvádí je do harmonie. Na závěr mu ještě doporučím nějaký tachyonizovaný přípravek, aby repliky hodinek jej harmonizoval i poté, co odejde z mé ordinace.  Má-li klient zájem, mohu mu doporučit, co z velké škály tachyonizovaných materiálů pro vnější i vnitřní použití může využít. Zakoupit je může přímo na stránkách www.tachyon-planet.com, nebo přes terapeuty.

 

Mohla byste mi uvést konkrétní příklady vyléčení, se kterými máte osobní zkušenost?

 

Těch případů je už mnoho, ale uvedu jeden z nich: Přišla za mnou paní s bolestí kolene a přibližně tři hodiny jsme spolu pracovaly, protože. Její mysl dlouho nedokázala ten proces uchopit.  Ale já jsem jen průvodce, všechnu „práci“ udělá klient sám za pomoci mne a tachyonů. Poté paní vyprávěla s obrovským nadšením, jak jsem se na to koleno vůbec nepodívala, a přesto odcházela s tím, že už ji nebolelo.

 

Takže vyléčení bylo trvalé?

 

 Záleži na klientovi, jak pracuje dál, pokud je potřeba. Ano. Navíc se jí začaly dít neuvěřitelné pozitivní věci a dlouho byla v šoku. Sice tomu nerozuměla, ale užívala si ten proces s nadšením. Lidé za mnou nepřichází jen se zdravotními problémy, ale s životními situacemi, které se jim dějí a oni jim nerozumí. Chtějí jinou kvalitu života. Hledáme společně novou cestu, propouštíme staré a nepotřebné.

 

Jak je léčba finančně náročná, není to léčba jen pro bohaté?

 

Nechávám svobodnou vůli na každém klientovi, aby on sám rozhodl, co mu terapie přinesla do života a jak mu změnila kvalitu bytí. Nechávám na klientovi rozhodnutí podle jeho finančních možností. Dveře jsou přístupny těm lidem, kdo se chtějí opravdu uzdravit. /změnu./Někde jsem četla slova ve významu: „Ty, jenž mne chceš zdržovat o můj cenný čas a obrat o moji energii, máš vstup zakázán. Ty, jenž opravdu cítíš zodpovědnost za svůj stav a máš odvahu jej změnit, jsi vítán.  Lidé mají opět volbu, nechat to být, nebo svou situaci změnit.“  Mají volbu si uvědomit svoji prioritu.

 

To jste mi ale neodpověděla. Kolik stojí jedno sezení, včetně tachyonových přípravků, které je vhodné si zakoupit? Já myslím, že ano…především .“podle jeho finančních možností.“ Tak Někdo zaplatí 300 někdo 1500, podle jeho možností . Je to cca 3 hodiny poctivé práce. Moje hodnota hodiny je 550 korun. V každém případě pro mne je spokojenost obou stran důležitá.

 

 

 

Jakou máte vizi či záměr do budoucna?

 

Takový nápad, představa. Ráda bych spolupracovala možná spolupráce třeba s nemocnicí v Liberci, mít vlastní oddělení, kde by probíhalo sladění, zharmonizování fyzického těla a lidem by se jejich bolístky, úrazy hojily daleko rychleji.

 Lenka Markovičová, Autorka článku

 kontakt:

 Studio Delfín - Delphnia Danka Hromková, Ing. Tomáš Hromek

 Moskevská 27, 46001 Liberec 1 - 3. patro, vchod vpravo

 Lektor a průvodce osobního rozvoje KPT, z.s. - IČO 270 55566