Prohlášení

Tato webová stránka spolku neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápána. Informace jsou na těchto   stránkách průběžně aktualizovány. Nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Inspirace je poskytována na základě mých životních zkušeností, lidí neléčím. Veškerá doporučení konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Výživové poradenství je poskytováno pouze pro zdravé lidi.