Fengshui- Energie prostoru a místa

Zákonitosti prostoru a místa, ve kterém žijeme, mají svojí strukturu, svůj vlastní život. Naše energie v podobě lidského těla pluje prostorem a zkoumá, naráží, spolupracuje,...v každém případě vždy reaguje na energie v prostoru. Mnozí lidé jsou citliví a tak ihned ucítí, kde se cítí dobře, kde chtějí pracovat, kde chtějí spát. Ženská intuice je daleko vnímavější a tak cítí prostor daleko živěji a hlouběji.

Je velmi dobré ctít energie prostoru a naučit se vnímat, co se v prostoru odehrává. Co a kde působí.

Číňané zkoumali tyto vazby a souhry v prostoru mnoho a mnoho let, aby mohli světu sdělit své zkušenosti. Věda, zvaná Feng-shuei má své zákonitosti. Je prima, alespoň ty základní znát a užívat je tam, kde se pohybujeme, kde odpočíváme, kde tvoříme.

 

Hádka v prostoru vždy zanechá otisk černé skvrny, která jen tak nezmizí....Na bílem tričku bahno vidíme a dáme jej do pračky k vyprání, co ale v prostoru, když jej vytvoříme?

CO s ním?

Stěhujeme se do nových prostor. Tamní obyvatelé vždy zanechají otisk svého působení všude tam, kde se podíváte. Jsou to neviditelné stopy, které vnímá naše tělo, intuice hovoří, pocit noří hloubku.

Nabízíme energetické vyčištění prostor, uplatnění zásad Feng-shuei.

 

Buď dobíjíte Vy prostor, nebo prostor dobíjí a pomáhá Vám..Jak jej uspořádáte? CO s ním uděláte? Jak sladíte místnost, určení, barvy? S tím Vám můžeme pomoci praktickou radou.