Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma Klub prosperity a tvořivosti, z.s. IČO 270 555 66, Kaprova 42/14, Praha 1  zastřešuje tyto webové aplikace:

www.greenfest.czwww.studiodelfin.czwww.spolutvoreni.com

Charakter ochrany osobních údajů a jejich důvěryhodnost bereme velmi vážně a vážíme Vaši důvěry. Osobní data, především se jedná o informace o emailové adrese a registrační údaje pro potřebu organizačního zajištění  ekofestivalu v Liberci- Greenfest. Ostatní osobní data v poradně jsou uložena na základě Vašeho osobního podpisu a souhlasu se zpracováním osobních dat. Držíme se zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

 

1.      

CO uchováváme za osobní data?

2.      

K čemu je využíváme a jak dlouho je u nás uchováváme?

3.      

Můžete se zjistit, jaké údaje o Vás vedeme a případně chcete výmaz evidovanych údajů?

4.      

Předání osobních údajů třetím osobám?

5.      

Bezpečnost osobních údajů

Odpovědi na otázky.

Jedná se především o evidované emailové adresy získané v rámci registrace na akce, kterou pořádá KPT,z.s.  nebo  získané emailové adresy z desk listu na akcích pořádaných KPT,z.s.. Informace o akcích naleznete na našich webových stránkách a  informační materiály jako jsou plakátky a letáky posíláme breitling klockor kopior emailovou poštou přes skrytou poštu, tudíž, ostatní nevidí, komu je zpráva odeslána.  Zasíláme Vám z databáze informační maily. V tomto případě se jedná o zasílání sdělení marketingovým způsobem, a KPT,z.s. jako správce "oprávněný zájem správce". Za neobtěžující lze považovat maily, které rozesíláme maximálně 1x za týden, optimálně 1x za 14 dní. Jedná se o aplikace www.studiodelfin.cz a spolutvoreni.com, kde je registrační formulář na  jednotlivé akce pořádané KPT,z.s..

U aplikace www.greenfest.cz - greenfest-ekofestival Liberec jsou pečlivě uchována data v rámci registračního formuláře s Vaším souhlasem, sloužící pro registraci při organizování festivalu, jako základní údaje pro zpracování smluv a  zpracování účetních dat v souladu se zákonem o účetnictví zák.č.563/1991 Sb. Tyto údaje jsou pouze pro vnitřní zpracování a jsou neveřejná. Jsou poskytnuta v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a kdykoli jsou Vaše osobní data na vyžádání zaslána.  Pro účely fakturace je vydán souhlas pro obchodní účely.

V poradně ve studiu Delfín-www.studiodelfin.cz  jsou zpracovány údaje na základě pouze Vašeho písemného souhlasu pouze pro  účely poradenské. Tyto informace jsou neveřejné a jsou pečlivě uchovávány. 

Vaše osobní data, emailové adresy a jiné údaje v žádném případě nejsou předány třetím osobám a není možné je získat bez dalšího Vašeho souhlasu. Osobní data jsou bezpečně uchována a jsou chráněna proti zneužití ze strany nepovolaných osob.

Samozřejmě vyhovíme Vaší žádosti o smazání všech údajů spojených s Vaší osobou, či firmou.