28.11.2022 prof. Jan RAK v Liberci

 Prof. Jan Rak v Liberci naplnil sál až po okraj. Jeho přednáška byla nesmírně inspirující, plná legračních poznámek, závažných uvědomění, prozření a aha momentů.

Dali jsme na úvod slovo Martinu Jotovovi, z projektu Porozumění Mysli - který působí v celé ČR a má základy v Jablonci nad Nisou.

Poté dostala slovo i Káťa Brázdová, která je spoluprojektovou managerkou projektu " Česko naslouchá"

Oba tyto projekty chceme podpořit a tak měli své místo v sále Lidových Sadů v Liberci, kde se přednáška prof. Jana Raka konala.

Úžasná atmosféra zanechala ve všech hluboký dojem, z kterého budeme všichni dlouho čerpat.

Děkuji všem s úctou, že jsme dokázali vytvořit energii spolutvoření pro nás všechny.