ČAS pro tělo, mysl, duši i ducha

Jako svébytné multidimenzionální bytosti se nám všem stává, že jednu nebo druhou rovinu zanedbáváme. Vzniká-li dishafmonie na úrovních těla fyzického, emočního, kauzálního...můžeme vždy čekat, če se to prostě někde vyvrbí. Tělo fyzické je úžasné, je schoopno velmi rychle nám projevit jakkoukoliv  disharmonii. My se můžeme tak vydat na dobrodružnou cestu uzdravování tak sama sebe. Kládst si otázky, ladit se, spojovat s vnitřní podstatou, naslouchat tak sobě a konat. Třeba jen dopřání si času pro sebe v podobě, že si lenoším, čtu, jsem ---vykoná velký kus práce směrem k harmonii. Jste třeba někdy rozladění emočně? Ano, i to tak bývá...Cesta smíření nám otevírá vždy nové možnosti.

Moje tělo nečeká, prostě zavelí a je TO. Svůj čas si  případně umí vynutit velmi rychle.

Jak to máte Vy.