Léčebný kód

Veřejná publikace - ZÁHADY ŽIVOTA číslo 6 a 7/2013

 Léčebný kód

Kvantová fyzika. Tak populární pojem v poslední době. Je úžasné, co vědeckých pokusů, výsledků se dostává už mezi lidi. Lidé jsou opravdu tak chytří, nebo příroda má podíl na tom, že už vědomí lidstva pokročilo v souladu s přírodou a vesmírem natolik, že nám už je dovoleno více vnímat, a zároveň dostávat. Dostávat nápady, které se najednou zrodí, a člověk neví, odkud přišly….prostě přišly někde shůry. Sami lékaři Dr. Alexandr Loyd / vysvědcený kněz a Dr. Ben Johnson toho jsou důkazem.  Je úžasné, jak lékaři sami připouští formu daru z NEBES. Doba propojení duchovna a vědy započala. Už toto není tabu. Skvělé.

Když se mi dostala tato léčebná metoda na vědomí, zajásala jsem…Hnedle Vám vysvětlím proč…Moje první myšlenka směřovala k reakci…no konečně to někdo, to, co dávno víme pojmenoval a vědecky uchopil a popsal. Nejsem neurolog, nemám medicínské vzdělání, ale co vím a s čím pracuji, je energetická VIBRACE a moje vnímání.

Je báječné, že si hmatatelně můžeme vyzkoušet, změřit, vyfotit, probádat a prozkoumat vědecky působení energií na daný problém. Lidé, kteří mají takzvané nadpřirozené schopnosti, jak jsou označováni, tohle dávno už ví. Sama pracují s energiemi už nějaký ten pátek, jak se říká. TI lidé vnímají, cítí, vidí a ví.

Vycházíme z toho, že vše je energie, jak sám pan Albert Einstein prohlásil, že "veškerá hmota je energie. Ti hmotní lidé  nejsou někteří schopni vstřebat tuto myšlenku. Když  přicházejí blokace v podobě nefunkčnosti toku energie, jak jinak je léčit, než zase energií stejnou či vyšší frekvencí?

Medikamenty jsou přeci také energetické frekvence..při používání se buď trefí do daného rozsahu určitého orgánu, dráhy, která svůj vlastní energetický potenciál. Říká se tomu submolekulární atomové pole, nebo-li SOEP.

V čiré lásce jsou obsaženy všechny kladné vlastnosti (odvaha, pravda, věrnost, radost, klid, trpělivost)

Již v Bibli je psáno "Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život". Jste tím, kým jste ve svém srdci. Čemu věříte ve svém srdci, tomu věříte doopravdy. Když v roce 1905 Albert Einstein prohlásil, že "veškerá hmota je energie" a od té doby svět už nikdy nebyl takový jako dřív.

Dnes již všichni víme, že všechno je energie a veškerá energie má tři společné prvky: frekvenci, vlnovou délku a barevné spektrum.

 

Pro ty, kteří stále hledají odpovědi na výzvy života přišel právě Dr.Alex Loyd a přinesl pro lidstvo dar v podobě klíčů, které odemykají zdravotní potenciál těla, duše a ducha.

Na cestě sebepoznávání a pochopení dokázal uchopit jednoduché praktiky a zásady tak, aby se tělo dokázalo léčit samo. Tělo je obrovský léčitel a má schopnost se léčit samo. Jeho imunitní systém je k tomuto procesu nastaven. Moje praxe tato tvrzení jenom potvrzují. Nasměruji lidi po odstranění energetických blokád /hluboká situační analýza, terapie/ k samouzdravovacím procesům těla.

Léčebné kody  jsou sice nesmírně účinné, ale stejně nemohou fungovat samy o sobě. Musíte pilně procvičovat techniky tohoto systému a používat takové prostředky, jako je například hledání problémů srdce.

K hledání problémů srdce slouží jedinečný test používaný pro hodnocení variability srdeční frekvence – HRV, ověřený standardní lékařský test k měření hladiny stresu v autonomním nervovém systému. Dr. Loyd provedl velmi rozsáhlý výzkum a dospěl k závěru, že každý problém, jak si dokážete představit, má občas v určité formě svůj zdroj ve stresu. Věřil, že léčebné kódy dokáží vyléčit cokoli takovým způsobem, jak to vypadá, odstraňuje z těla stres. Ve skutečnosti jsou všechny problémy, na něž se léčebné kódy zaměřili v minulosti, přítomnosti i budoucnosti,duchovní záležitosti týkající se právě SRDCE.

Dr. Loyd prováděl velmi mnoho testů variability srdeční frekvence a výsledky po aplikaci léčebného kódu byly lepší, než vůbec doufal. Jde o to, že léčebné kódy odstraní stres z nevyváženého automního nervového systému. Výsledky všech testů, které byly prováděny, nebyly sice přísně vědecké, ale úplně stačily k tomu, aby mohl vnímavým lidem ukázat, že existuje cesta naděje na řešení jejich problémů.

 Sám Dr. Loyd mluví o daru, který mu byl nabídnut v květnu 2001 od Boha. Jeho žena Tracey trpěla celých dvanáct let silnými depresemi. Tato účinná metoda pomohla vrátit jeho Tracey do plnohodnotného života.

 Základní koncept léčebných kódu.

Při zkoumání filozofického základu narážíme na základní koncept metody léčebných kódu, který říká, že VZPOMÍNKY jsou uloženy v podobě obrazů, jež mohou být nesprávné nebo dokonce zcela mylné, což má za následek vznik emocionálních a duševních chorob. Naše představy o nesprávných, či mylných obrazech nebyla ničím novým. Vše dávalo smysl. Už Dr. Freud i po něm vědci tvrdili, že v raných stádiích života začínáme blokovat PROUDĚNÍ energie, což má později za následek neschopnost řešit životní problémy.

Zkoušel vše přirovnat k počítačovému modelu, jejž bych schopen pochopit. Jsme utvářeni určitými programy. Jedním z nich je i program „Samoléčby“. Stačí zjistit, co je třeba udělat pro to, aby se složky našeho programu nepoškodily…a je to. Tělo je Bohem stvořeno tak, aby se dokázalo samo léčit a tímto způsobem se ona schopnost zase obnovit. Z hlediska počítačového modelu to zní naprosto logicky a stejné reálné to je i z lidského hlediska.

Vzpomínky uložené na buněčné úrovni – energetická úroveň změny frekvence právě spouští tyto samoléčebné, samouzdravovací procesy v těle.

Co je známo a ví tisíce, statisíce lidí na celém světě….VIBRACE – FREKVENCE SRDCE, vibrace lásky je ta nejčisčí a nejvyšší esence lásky, tudíž má tu nejvyšší možnou frekvenci a největší možné léčebné účinky.

Moje praxe:

Toto poznání, ke kterému jsem také dospěla v procesu mého sebepoznávání nyní plně využívám ve svých terapií. Pracuji individuálně s lidičkami právě na úrovni vzpomínek na buněčné úrovni. Pracuji s energoinformační technologií na buněčné úrovni.

Právě vzpomínky, a uložený software na buněčné úrovni pomáhám lidem jako průvodce PŘENASTAVIT na jinou frekvenčí úroveň, na úroveň aktivace samoléčebných procesů.

Pravdivý obraz skutečnosti, který se objevuje klientům přes alternativní techniky právě rolex repliky hodinek z úrovně srdce, odhaluje čistou pravdu. Vědomá pravda mysli není vždy totožná s pravdou našeho srdce.

Víte, po každé terapii mám nesmírnou radost…klienti odchází z jinou frekvencí, jsou rozzáření, svítí a většinou jsou nadšeni. Některým dobíhá proces a nejsou schopni uchopit, co se vlastně s nimi událo. Mysl má v hlavě někdy zmatek, ale srdce a duše ví.

Lidé se vrací zpět a chtějí pokračovat, protože změna uvnitř NICH samých vyvolává samozřejmě změnu v jejich samotné REALITĚ bytí. Věci se dějí, přenastavené frekvence, změny v obrazech vzpomínek na buněčné úrovni vytváří až zázraky. Frekvence, které člověk vyzařuje mění mnohé v jejich životech. CO má odejít odchází z jejich života a namísto toho nastupuje jiná kvalita. Jsou postaveny na základech, jako je radost, spokojenost, vděčnost, pokora.

Všechny tyto souvislosti mají náramnou souvislost s jejich zdravotním stavem a i se situacemi, které lidé prožívají.

Uchopila jsem léčebné kódy a zařadila je také do svého pracovního procesu. Využila jsem vědecké poznatky. 

 

Proč Léčebné kódy?

Tento systém je nazván „ Léčebné kódy „ protože každá procedura obsahuje určitou kódovací sekvenci. Dané cvičení vytvoří určitou kombinaci čtyř léčivých center v potřebné sekvenci. Tato sekvence je základem při odstraňování stresu spojeného s určitým problémem a je schopna léčit buněčné vzpomínky, které problém vyvolává. Průměrné cvičení léčebného kódu trvá asi šest minut. Aktivují se při něm léčivá centra pomocí prstů.

Já sama jsem tuto metodu trochu vylepšila, přidala jsem do ní jiné prvky kvantové fyziky a propojila ji s nejvyšší frekvencí. Moje prsty pak naberou opravdu kvantový průtok energie.

Pracuji s lidičkami ve skupině a to je opravdu nádherná práce. Užívám si radost se změny, která je viditelná. Vše je konáno s obrovskou pokorou a vděčností. Má-li se to udát, uděje se. Pokud této činnosti vesmír není nakloněn a není to v souladu s ním…nic se nestane. Mám to tak nastaveno.

 

I Dr. Loyd i Ben Johnson sámi uvádí, že vše, co přišlo v podobě „Léčebných Kódů“, byl dar Boží, který byl poslán lidem skrze jejich bytosti tady na Zemi.

 

Důležitost změny také tví v určité vytrvalosti , trpělivosti a především v PRAVIDELNOSTI.

 Co můžeme doporučit? Dělejte pravidelně uvedené cvičení 3x denně a to minimálně šest minut.

 A kdo chce vědět, jak se toto cvičení přesně provádí? Může přijít mezi naši libereckou skupinu.

Naladili jsme Vás na tuto metodu? Je Vaše zvědavost dost natěšená na to, že investuje penízky do nákupu knihy, která je takovou duchovní předlohou změnou myšlení, zastavení se nad svým životem. Co Vám určitě garantuji po přečtení této knihy…Váš pohled se změní, změní se i Váš postoj k Vám samým. Jak to zjistit? Jednoduše do toho jděte a zkuste to. Tohle je výzva.