Prohlášení

Tato webová stránka spolku a ani její členové neposkytují lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápána. Informace jsou na těchto   stránkách průběžně aktualizovány. Nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Inspirace je poskytována na základě  životních zkušeností a vzdělání v oblasti alternativní pomoci.  Veškerá doporučení konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Výživové poradenství je poskytováno pouze pro zdravé lidi.

 

Použité foto : studio Delfín - Moskevská 42/14 Liberec