17. 5. od 14.hod Knihkupectví Fryč Liberec - Vesmír v nás

Dana Hromková

Dája Spalková

Tomáš Hromek

Tři lektoři, které propojí ve svých přednáškách, hmotu, osobní rozvoj, spojí se s živly a budou se zamýšlet nad tématem : Vesmír v nás, aneb,,,jak uvnitř, tak venku a jak venku, tak uvnitř.

Diskuse, formy, tvoření, propojení v neziskovém sektoru - diskuse s zástupci magistrátu města Liberec od 17 hodin

 

Začátek semináře je ve 14 hodin

přihlášky na :annolk@seznam.cz, 777 171 876,  vstupné 100,- Kč (členové ANNOLK sleva 50%)